pozáručná oprava

07.11.2011 12:50

  V prípade opravy veci po uplynutí určenej záručnej doby ide o  pozáručný servis,  na ktorý   sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ v §§ 652 – 656 (osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci). Podľa § 653 OZ je záručná doba na vykonanú  opravu  3 mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak.

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.